Snöskottning på yttertak

(arbeten med lyftanordningar, klättringsutrustning)


Röjning av istappar

(arbeten med lyftanordningar, klättringsutrustning, gasapparater)


Borttransport av snö

(arbeten med Bobcat, grävmaskin, transport och maskiner)